2013/06/23

1 comments:

طیبه جان مروارید جان به خدا من که خجالت می کشم شما اینهمه زحمت می کشید برای آموزش ما
کاش راهی برای جبران وجود داشت
درست نیست زحمات یک طرفه و اینقدر طاقت فرسا باشه
فقط می تونم تشکر کنم و آرزوی اینکه جوابش رو در زندگی شخصیتون از خداوند بگیرید

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...